Valikko Sulje

Saunan käyttö- ja varausohjeet

TEERISAAREN SAUNAN KÄYTTÖ VUONNA 2023

Saunan käyttöaika                                                                                                                                                                                                                                                 Saunan alue saatetaan käyttökuntoon toukokuun 1.päivään mennessä. Työsuorituksina ovat saunan hormin nuohous, rosvopaistimontun uusiminen, kaapeliojan kaivuu, ruokailukatoksen siivous ja laiturin kulkusillan asentaminen. Talvikuntoon sauna laitetaan lokakuussa samalla, kun vedet katkaistaan.

Jäsenedut
Sauna on jäsenistönsä käytössä ilmaiseksi keskiviikkoisin kesäkuusta syyskuun loppuun sekä juhannusaattona. Käytäntö toimii siten, että ensimmäisen ”saunoja” pistää saunan lämpiämään (esim. kuntoilun ajaksi). Viimeinen saunoja sulkee saunan. Jäsensaunavuorot on tarkoitettu jäsenille sekä heidän perheilleen. ”Perheen ulkopuolisia” vieraita voi mukana tuoda yksi tai kaksi kappaletta rekrytointitarkoituksessa (jäsenkaavakkeita löytyy saunalta).  
Samoin kesäjuhlien aikaan 10.6. sauna on kaikkien jäsenten käytössä.

Hallituksen jäsenillä, taloudenhoitajalla ja sihteerillä sekä toiminnantarkastajilla on käytössä kullakin yksi ilmainen saunavuoro kuluvalla kaudella. Saunavastaavalla on yksi ilmainen vuoro kuukaudessa.

Saunavuorot ja -maksut
Upseerikerhon sauna on tarkoitettu jäsenistön ja heidän perheenjäsenten vapaa-ajan käyttöön. Muut tapaukset ovat aina poikkeustapauksia ja päällekkäisyyksien sattuessa jäsenistön tarpeet ovat etusijalla. 

Saunavuorot ovat päivävuoro klo 12.00 – 18.00 ja iltavuoro klo 18.00 – 10.00. Huoltotauko pidetään 10-12 välisenä aikana, lisäksi keskiviikon päivävuoro on varattu huollolle.

jäsenmaksunsa maksanut jäsen perheineen ja vieraineen (alle 10 vierasta) 30 euroa/vuoro. Suurempi määrä 5 euroa/lisähenkilö/vuoro;
– santahaminalainen, ei-Upseerikerhon jäsen perheineen ja vieraineen (alle 10 vierasta) 70 euroa/vuoro. Suurempi määrä 5 euroa/lisähenkilö/vuoro;
– muu henkilö perheineen ja vieraineen (alle 10 vierasta) 150 euroa/vuoro. Suurempi määrä 5 euroa/lisähenkilö/vuoro;                                                                         – jäsenmaksun maksaneen jäsenen työporukka (vast.) 70 euroa/vuoro (alle 10 osallistujaa) –suurempi määrä 5 euroa/lisähenkilö/vuoro                                         poikkeustapauksissa muiden yhteisöjen osalta tapaukset päättää puheenjohtaja

Saunamaksuilla ylläpidetään Teerisaaren saunaa ympäristöineen ja katetaan kesäjuhlan kustannuksia. Varaukseen kuuluvat saunan ja uimalaiturin lisäksi nuotiopaikka, grillikatos ja rosvopaistimonttu, joita ei voi varata erikseen käyttöön.

Maksut suoritetaan suoraan Santahaminan Upseerikerhon tilille (FI10 1458 3000 0256 75). Viestiin on laitettava nimi, saunavuoron ajankohta ja osallistujamäärä.

Varaaminen ja avaimet
Varaaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella teerisaari@gmail.com. Varaamisen yhteydessä varaajan on ilmoitettava 1) onko jäsen vai ei, 2) asuuko Santahaminassa, 3) saunojien lukumäärä ja 4) onko kyseessä perhesauna vai työporukka.

Varauksen vahvistamisen yhteydessä ilmoitetaan saunojalle avainlokeron avauskoodi sekä saunominen laskutetaan. Saunomismaksu on maksettava viimeistään saunomispäivänä. Saunavarauksia ylläpitää saunatoimikunta. Saunatoimikunta käsittelee saunavarauksia vähintään kerran viikossa keskiviikkoisin, joten suositellaan varauksien tekemistä hyvissä ajoin.

Jäsen voi varata kerrallaan korkeintaan kahdelle päivälle vuoroja. Anomukset pidemmistä vuoroista käsittelee saunatoimikunta. Lisävuoroja voi varata, kun edelliset vuorot on käytetty ja saunamaksut on suoritettu. Tällä menettelyllä mahdollistetaan kaikille jäsenille tasapuolinen kohtelu. Esteen sattuessa varaus on peruttava viimeistään viikkoa ennen varattua vuoroa. Jos peruutus tulee tätä myöhemmin, peritään varaajalta varsinaisen jäsenen saunamaksua vastaava korvaus.

Saunan käyttö
Saunalta löytyy käyttöön liittyvä tarkempi ohje. Kukin saunoja pitäköön poistuessaan huolen siitä, että sauna on vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin saapuessa ja omat roskat viedään pois. Mahdollisista ylimääräisistä siivouksista peritään 50 euron korvaus. Ilmoita kiireellistä puutteista suoraan saunatoimikunnalle (sama e-mail), pikkupuutteissa merkintä saunan käyttövihkoon riittää.

Vieraat
Isäntänä toimiva jäsen huolehtii itse vieraidensa ilmoittamisesta Santahaminan komendantin toimistoon kolme arkipäivää ennen saunavuoroa. Vieraiden nimet tulee olla sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä (pohja luettelosta löytyy Upseerikerhon nettisivuilta) ja mukana tulee olla syntymäaika. Listassa tulee myös olla isännän nimi ja yhteystiedot. Kaikkien saarelle saapuvien on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Ulkomaalaisten vieraiden osalta tulee hankkia isännäksi puolustushallinnon palveluksessa oleva henkilö ja isännän on anottava ulkomaalaisille vieraille lupa Pääesikunnasta kolme viikkoa ennen vierailua. 

Upseerikerho ei tarjoa isäntäpalveluja.

Kameravalvonta
Teerisaareen on asetettu kameravalvonta.
Valvonnalla tarkkaillaan saareen tuloa, EI SAUNOMISTA.

16.2.2023 

Saunatoimikunta,